Abeceda školskej záhradky

Hľadáte zaujímavý spôsob, ktorým by ste mohli odovzdať študentom poznatky o životnom prostredí a zároveň využiť praktické činnosti? Riešením môže byť založenie školskej záhradky.

Nasledujúce informácie boli pripravené pre oddelenie vzdelávania arboréta v Dallase. Je tu popísaný proces vytvárania záhrady od zorganizovania myšlienky, možných spôsobov získania podpory, návrhov na začatie práce v záhrade až po tipy pre jej udržiavanie. Existuje nespočetné množstvo možností, ktoré sú obmedzené len vašou kreativitou.

Každá škola si môže navrhnúť záhradku, ktorá bude najlepšie vyhovovať jej zámerom a bude prinášať úžitok rozličného charakteru. Pre školskú záhradu neexistujú žiadne predpisy ani požiadavky, takže každá škola môže nájsť spôsob, ako si vytvoriť vlastnú záhradku. Záhradka by mala u študentov podnecovať záujem a fantáziu, mala by im poskytovať čas na učenie a skúmanie. Zistite, aké sú možnosti v rámci vašej školy alebo komunity.

Organizácia:

Prvým krokom pri zakladaní školskej záhradky je organizácia. Nájdite osoby, ktoré budú projekt viesť, a usilujte sa vzbudiť entuziazmus pre svoju myšlienku. Zostavte skupinu motivovaných a vplyvných jednotlivcov, ktorí jasne stanovia cieľ alebo účel záhrady tak, aby spĺňal požiadavky a želania učiteľov aj študentov. Potom zabezpečte finančnú podporu, vytvorte predbežný rozpočet a vykonajte analýzu miesta, kde by sa mala záhrada založiť.

Kniha Úspech so školskými záhradkami (Success with School Gardens) obsahuje zoznam otázok, ktorých zodpovedanie vám môže pomôcť pri organizácii:

·  Prečo chcete iniciovať projekt založenia záhrady?

·  Aké sú jeho ciele?

·  Kto ho povedie na začiatku a v jeho priebehu?

·  Kto sa ho bude zúčastňovať a akým spôsobom?

·  Aká je dĺžka projektu?

·  Aké sú priestorové požiadavky? Našli ste miesta, kde by sa mohla záhrada založiť?

·  Aké náradie, záhradkárske potreby a iné materiály budete potrebovať?

·  Aká je finančná náročnosť projektu? Určili ste zdroje financovania alebo darcov?

Ak ste zodpovedali všetky tieto otázky, ste pripravení odštartovať projekt školskej záhrady.

Ľudia

Pre úspech záhrady je potrebná podpora zo strany študentov, učiteľov a organizátorov. Okrem tejto základnej skupiny by sa mali na plánovaní a starostlivosti o záhradu podieľať aj rodičia, ďalší personál školy a členovia komunity. Kľúčové osoby by ste mali osloviť hneď na začiatku plánovania, aby mali pocit „vlastníctva“ záhrady. Ak sa ľudia aktívne zúčastňujú rozhodovacieho procesu a starostlivosti, zvyčajne bývajú viac zaangažovaní, projekt sa pre nich nestane nudný a neodídu z neho. Dôležitým krokom je vytvorenie špeciálnej vedúcej skupiny pozostávajúcej z najviac zaangažovaných osôb (učiteľov, ktorí sa budú záhrade venovať) a jednotlivcov, ktorí zastávajú dôležité pozície (riaditeľ školy, členovia školskej rady, predseda rodičovskej rady). Títo jednotlivci by boli na čele širšej skupiny zainteresovaných osôb.

Aby ste získali takúto podporu, pravdepodobne budete musieť navštevovať zasadnutia rodičovskej rady a záhradkárskeho združenia, usporadúvať stretnutia, ktoré sa budú venovať plánovaniu záhrady, a šíriť informácie prostredníctvom letákov, novín, rozhlasového či televízneho vysielania. Mimoriadne dôležité sú aj vzťahy s verejnosťou. Je potrebné oboznámiť ľudí s tým, čo robíte, a vysvetliť im, prečo by sa mali na projekte zúčastniť. Neskôr vám to pomôže pri získavaní finančných prostriedkov a dotácií, ako aj pri hľadaní dobrovoľníkov. Ak nechcete riskovať neúspech, budete potrebovať podporu z viacerých rozličných zdrojov.

Podporu môžete nájsť na mnohých miestach. Zistite si, aké máte možnosti v rámci vašej komunity. Dobrovoľníkov a finančné prostriedky môžete hľadať na zasadnutiach rodičovskej rady, stredných školách v okolí, v záhradkárskych spolkoch, kluboch dôchodcov či na iných miestach.

Získanie podpory

Získanie silnej podpornej skupiny pre školskú záhradku je samo osebe veľmi náročné, no zabezpečenie finančných prostriedkov býva často ešte ťažšou úlohou. Až tu je vaša kreativita a vynaliezavosť podrobená ozajstnej skúške. Nedovoľte, aby sa financie stali problémom. Pri troche hľadania je možné získať pomoc.

Stanovte si potreby a vypracujte plán na dosiahnutie cieľov. Založte si rozpočet, ktorý bude zahŕňať rozvíjanie pozemku (nástroje, pôda, zavlažovanie), ročné prevádzkové náklady (semená, hnojivo, črepníky, voda), projektové náklady (knihy, príručky, záhradné doplnky) a nezabudnite aj na kategóriu zmiešaných nákladov (poďakovania, kópie,...). Ak ste si už stanovili, čo potrebujete, môžete sa pustiť do získavania prostriedkov vo vašom okolí.

Prvou možnosťou môže byť váš školský rozpočet. Ak sa vám podarí zahrnúť vyučovacie hodiny venované záhradke do školského rozvrhu, môžete začleniť projekt do rozpočtu školy. Ak to nie je možné, sústreďte sa na záhradku. Časom možno zarobí vlastné peniaze napríklad prostredníctvom predaja zeleniny, usporiadania akcií s predajom pečiva, predajom sušených alebo lisovaných kvetov či výrobou vonných vrecúšok. Obe tieto možnosti síce pokryjú náklady na údržbu, budete však ešte potrebovať nemalé prostriedky na začiatok. Možno sa vám podarí nájsť miestny podnik alebo skupinu, ktorá by bola ochotná prevziať dohľad nad záhradkou. Ak nemôžete nájsť jednu skupinu, ktorá by vám poskytla výraznú podporu, skúste požiadať o menšie príspevky miestne skupiny. Spojte sa so združením rodičovskej rady, záhradkárskymi spolkami, cirkevnými zoskupeniami alebo organizáciami tretieho sektora, ako sú napríklad Rotary alebo Lions Clubs.

Môžete tiež požiadať o štátnu finančnú podporu. Podajte si žiadosť o štátny grant alebo sa skontaktujte so spoločnosťami, ktoré ponúkajú katalógy semien a škôlok, a zistite, či ponúkajú zľavy alebo špeciálne programy pre školy. Nezabudnite si vždy zachovať pozitívny postoj. Neustále žiadanie o zľavy a príspevky vás možno časom unaví, ale potenciálni darcovia si určite všimnú vaše presvedčenie a nadšenie pre záhradku, ktoré na nich priaznivo zapôsobí. Nie je podstatné, koľko záporných odpovedí dostanete. Vždy očakávajte a hľadajte tie kladné odpovede.

Začíname pracovať:

Ak ste si už stanovili svoje ciele a zozbierali finančné prostriedky, môžete vstúpiť do záhradky. Budete musieť zhodnotiť pozemok, naplánovať vzhľad záhrady a zaobstarať si nástroje. Snažte sa neuviaznuť v detailoch a ťažkej práci. Nezabúdajte, že záhradka je pre deti, aby sa v nej niečomu priučili a objavovali ju. Pri jej plánovaní buďte otvorení novým nápadom a zachovajte si dobrodružného ducha. Pozerajte sa na záhradu očami dieťaťa.

Začnite zhodnotením pozemku. Mali by ste zvážiť viacero faktorov. Budete potrebovať pozemok, z ktorého bude jednoduchý prístup k vode a do školských tried. Mal by byť najmenej 6 hodín vystavený priamemu slnku a nejakým spôsobom zabezpečený pred vandalmi. Dôležitými faktormi pri rozhodovaní sú tiež štruktúra pôdy a odvodnenie. Analýzu pôdy môžete vykonať doma alebo ju nechať urobiť u odborníkov. Ak nemáte dostatok miesta, môžete nasadiť rastliny do kvetináčov, ktoré umiestnite na dvor alebo ihrisko.

Po zhodnotení pozemku nastupuje fáza plánovania záhrady. Jednotlivé prvky záhrady budú závisieť od pozemku a vašich plánov. Môžete vytvoriť samostatné záhrady pre triedy, priestor pre špeciálne projekty, skleník alebo studené parenisko, miesto pre kompost, miesto na odkladanie nástrojov alebo priestor pre triedne stretnutia. Veľa nápadov je uverejnených na stránke záhradky pre deti.

Ak vysádzate zeleninovú záhradku, dbajte na správne načasovanie zberu úrody. Vysádzajte rastliny, ktoré prinesú úrodu do konca školského roka.

Skôr ako začnete záhradu upravovať, musíte si zaobstarať pracovné náradie a rastliny. Pracovné náradie je dôležitou investíciou do vašej záhrady. Mali by ste kúpiť kvalitné náradie, ktoré dlhšie vydrží a práca s ním je bezpečnejšia. Ak je to možné, skúste nájsť náradie detských veľkostí, no mali by ste mať k dispozícii aj niekoľko kusov štandardnej veľkosti pre dobrovoľníkov a väčšie práce. V súprave pracovného náradia by nemali chýbať: motyky, rýle, lyžice na presádzanie, lopaty, fúrik alebo vozík, polievacie hadice, krhla, nože na zber úrody alebo záhradnícke nožnice a vedrá. Aby ste pripravili pôdu na sadenie, budete potrebovať aj rôzne pôdne doplnky a hnojivá.

Ak ste sa už pripravili na sadenie, skúste zaobstarať čo najviac darovaných a zľavnených pracovných potrieb a materiálu. Skontrolujte ponuky pestovateľov a semenárskych firiem. Ak sa rozhodnete nakúpiť semená, presvedčte sa, či máte vnútri dosť miesta na ich pestovanie alebo si zaobstarajte také semená, ktoré môžete zasiať priamo vonku. Skontrolujte tiež podmienky na klíčenie a dĺžku rastu.<0}

Posledným krokom je starostlivosť o záhradku.

Starostlivosť o záhradku:

Po založení záhradky je dôležité udržiavať ju v stave, v akom bola na začiatku. Tu je pár tipov, ktoré vám pomôžu udržať ju v dobrom stave: